Odeszli od nas

Zmarł śp. Janusz Fudali

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 71 lat zmarł mgr inż. Janusz Fudali – emerytowany pracownik i długoletni dyrektor administracyjny Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Janusz Fudali urodził się 20 lipca 1948 roku w Gdańsku. W roku 1973 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie rozpoczął pracę. Przez 40 lat kariery zawodowej był związany z macierzystym Wydziałem – najpierw jako pracownik inżynieryjno-techniczny, później pracownik naukowo-badawczy, następnie zastępca dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki, a w latach 1991-2013 jako dyrektor administracyjny.

W latach 1999-2013, przez cztery kolejne kadencje, Janusz Fudali był członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej. Był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej i współzałożycielem jego koła na Wydziale, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, w którym przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Gdańskiego.

Jako dyrektor administracyjny Janusz Fudali w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju Wydziału. Inicjował i nadzorował liczne projekty rozbudowy i remontów infrastruktury naukowo-dydaktycznej, a w latach 2010-2013 osobiście kierował projektem Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, dofinasowanym ze środków Unii Europejskiej.

Za swoje osiągnięcia zawodowe Janusz Fudali uzyskał ponad dwadzieścia nagród Rektora Politechniki Gdańskiej. Otrzymał także wiele odznaczeń państwowych, w tym Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Pozostanie w naszej pamięci jako bardzo lubiany, życzliwy i serdeczny Kolega i Przełożony.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają: Dziekan, Rada Wydziału oraz pracownicy i pracownice Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 roku o godz. 11:00 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Nabożeństwo w intencji Zmarłego zostanie odprawione tego samego dnia o godz. 9.30 w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 26.