Odeszli od nas

Zmarł śp. Edmund Dombrzalski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 2018 r. zmarł w wieku 95 lat Pan Edmund Dombrzalski – były pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Śp. Edmund Dombrzalski urodził się w dniu 17 września 1923 r. w miejscowości Mątwy niedaleko Inowrocławia. W czasie II wojny światowej przez ponad 4 lata pracował jako uczeń i monter w niemieckiej firmie elektrotechnicznej.

W 1952 r. Edmund Dombrzalski ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie w latach 1950-1956 był zatrudniony jako projektant w Katedrze Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej prof. Kazimierza Kopeckiego.

W połowie 1956 r. Edmund Dombrzalski rozpoczął pracę w Polskich Liniach Oceanicznych, w trakcie której uzyskał dyplom oficera elektryka okrętowego 1 klasy. Z ramienia PLO nadzorował montaż wyposażenia elektrycznego na budowanym w stoczni jugosłowiańskiej pierwszym dla polskiej floty statku z zasilaniem prądem przemiennym. W 1962 r. rozpoczął pracę w Centrali Polskiego Rejestru Statków (PRS), gdzie od 1966 r. kierował Inspektoratem Elektrycznym.

W 1975 r. przeszedł do pracy w Służbie Nadzoru i Klasyfikacji (TSN), gdzie zajmował się nadzorem nad pracą instalacji i urządzeń elektrycznych na statkach będących w eksploatacji. Od 1983 do 1989 r., tj. do przejścia na emeryturę, pełnił obowiązki zastępcy kierownika TSN.

W bogatym życiu zawodowym Edmund Dombrzalski pracował również jako nauczyciel elektrotechniki w technikach oraz wykładowca na kursach dla elektryków okrętowych 1 klasy. Współpracował także z Wyższą Szkołą Morską i Politechniką Gdańską. Przez szereg lat był ławnikiem Odwoławczej Izby Morskiej oraz redaktorem działowym w miesięczniku „Budownictwo Okrętowe”.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 roku o godzinie 12:00 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku (rozpoczęcie w kaplicy przy wejściu głównym na cmentarz). Nabożeństwo w intencji zmarłego zostanie odprawione o godzinie 10:00 w kościele przy ul. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu.

Wspomnienia Edmunda Dombrzalskiego o Politechnice Gdańskiej: O swej uczelni się nie zapomina