Odeszli od nas

Zmarł Śp. dr inż. Zygmunt Nagiełło

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 października 2019 r. w wieku 92 lat zmarł dr inż. Zygmunt Nagiełło emerytowany pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Dr inż. Zygmunt Nagiełło po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w 1954 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Elektrotechniki Morskiej Politechniki Gdańskiej, który w roku 1970 wszedł w skład Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej. Jako kierownik zespołu zajmował się badaniami o charakterze specjalnym z dziedziny pól hydroakustycznych i elektromagnetycznych. W roku 1965 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od roku 1961 dr inż. Nagiełło zatrudniony był w charakterze st. konstruktora, a także specjalisty i głównego specjalisty. Kierował on zespołem naukowo-badawczym, którego zadaniem było opracowanie, wykonanie i wdrażanie do eksploatacji nietypowych urządzeń i obiektów pomiarowo-kontrolnych dla celów specjalnych. Dr inż. Nagiełło współpracował z Marynarką Wojenną. Za zasługi na rzecz rozwoju Marynarki Wojennej został odznaczony medalem „Za zasługi  dla Marynarki Wojennej PRL”. W okresie 1968-72 prowadził również wykłady i laboratoria z przedmiotu Hydroakustyka i Akustyka dla studentów specjalizujących się w elektrotechnice morskiej.

W oparciu o koncepcje dr inż. Nagiełly opracowano i wdrożono pierwsze magnetometry typu laboratoryjnego i technicznego, stacje specjalne, centralne laboratorium magnetyczne w Centrum Techniki Morskiej oraz magnetometry.  Jest on autorem licznych publikacji i patentów. Za wybitne osiągnięcia otrzymał wiele nagród państwowych i rektorskich, a także szereg odznaczeń państwowych, m.in.  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi. Z dniem 31 grudnia 1999 roku przeszedł na emeryturę.

Córce Zmarłego, dr inż. Joannie Wołoszyn, prodziekanowi ds. organizacji studiów dr hab. inż. Mirosławowi Wołoszynowi, prof. Uczelni, Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają: Dziekan, Rada Wydziału oraz pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Msza Święta w intencji zmarłego odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. o godz. 13:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. M. Gomółki 9 w Gdańsku-Wrzeszczu. Wystawienie zwłok 4 października 2019 r.  o godz. 14:30 w Nowej Kaplicy na cmentarzu Srebrzysko. Pogrzeb odbędzie się o godz. 15:00.