Odeszli od nas

Zmarł śp. dr inż. Stefan Schally

W dniu 8 października 2017 r. zmarł dr inż. Stefan Schally, emerytowany długoletni pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Został pochowany na cmentarzu w Gdyni-Witominie.

Stefan Schally studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w latach 1945-1950. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera został zatrudniony na Wydziale Elektrycznym jako projektant w Zakładzie Elektroenergetyki stanowiącym wówczas gospodarstwo pomocnicze przy Katedrze Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, przemianowanej w 1953 r. na Katedrę Elektroenergetyki.

Po utworzeniu w 1969 r. instytutów wydziałowych Katedra ta wraz ze związanym z nią Zakładem weszła w skład Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki, który istniał na Wydziale Elektrycznym do 1991 r. Kierownikiem Katedry i Zakładu, a później dyrektorem Instytutu był prof. dr inż. Kazimierz Kopecki.

Stefan Schally przez cały okres swojej pracy zawodowej był związany z Zakładem Elektroenergetyki, a później z Instytutem Elektroenergetyki i Automatyki jako pracownik naukowo-badawczy oraz inżynieryjno-techniczny. Zajmował się projektowaniem budowy, odbudowy lub modernizacji różnych obiektów energetycznych, w tym głównie elektrowni i elektrociepłowni miejskich i przemysłowych oraz sieci cieplnych. Prowadził pomiary cieplne i opracowywał bilanse energetyczne w zakładach przemysłowych i systemach ciepłowniczych. W styczniu 1969 r. obronił na Wydziale Elektrycznym swoją pracę doktorską pt. Modelowe badania zakresów opłacalności użytkowania nośników energii przez odbiorców komunalnych w miastach. Promotorem tej rozprawy był doc. dr hab. inż. Jacek Marecki.

W latach 1969-1984 dr inż. Stefan Schally opublikował jako współautor kilka artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, m.in. w niemieckim czasopiśmie naukowo-technicznym Energietechnik (1969), w Archiwum Energetyki (1977) oraz w Wydawnictwie Komitetu Badań i Prognoz „Polska 2000” PAN (1976). Brał również udział w opracowaniu referatów na szereg kolejnych Międzynarodowych Konferencji Ciepłowniczych (Budapeszt 1973, Kijów 1982, Berlin 1984).

Dr inż. Stefan Schally przeszedł na emeryturę w 1990 roku.

Opracował: prof. dr hab. inż. Jacek Marecki, emerytowany prof. zw. PG, członek rzeczywisty PAN

Galeria zdjęć