Odeszli od nas

Zmarł prof. dr hab. inż. Paweł Zimny

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 sierpnia 2018 r. w wieku 76 lat zmarł prof. Paweł Zimny – były dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Profesor Paweł Zimny był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz – przez cały okres swojej pracy zawodowej na Politechnice Gdańskiej – pracownikiem Wydziału Elektrycznego, później Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Po ukończeniu studiów w roku 1965 został zatrudniony w Politechnice Gdańskiej, gdzie  przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż do stanowiska profesora zwyczajnego. Na Uczelni przepracował łącznie 53 lata.

Profesor Paweł Zimny był wybitnym naukowcem w specjalnościach elektrotechnika teoretyczna, metody numeryczne i informatyka stosowana. W tym zakresie zaproponował między innymi nowe metody analizy i syntezy pola elektromagnetycznego oraz opracował i zrealizował związane z nimi algorytmy i programy komputerowe. Uczestniczył w realizacji wielu projektów naukowych.

Szczególną pasją Profesora było zastosowanie komputerów w nauce i dydaktyce. Podsumowaniem jego aktywności w tej dziedzinie jest monografia Metody wariacyjne w elektrotechnice oraz skrypt PSPICE – klucz do elektrotechniki. Był znakomitym, błyskotliwym nauczycielem akademickim, lubianym przez studentów i współpracowników.

Profesor Paweł Zimny pełnił wiele funkcji na macierzystym Wydziale oraz na Uczelni. Był między innymi Zastępcą Dyrektora Instytutu Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych, Prodziekanem ds. Nauki, Dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w latach 2001-2006, członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej oraz przewodniczącym kilku Komisji Senackich. Przez dwie kadencje był również członkiem z wyboru Komitetu Elektrotechniki PAN.

Jako Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki profesor Paweł Zimny przyczynił się znacząco do rozwoju Wydziału, opracowując i wdrażając nowatorskie strategie rozwoju i nowe programy kształcenia, a także inicjując remonty i rozbudowę infrastruktury naukowo-dydaktycznej, w tym nowoczesnych audytoriów oraz laboratoriów fizycznych i komputerowych.

Za swoje zasługi został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Gdańskiej.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek prawy, szlachetny i koleżeński, wymagający od siebie i od innych.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają: Dziekan, Rada Wydziału oraz pracownicy i pracownice Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 17 sierpnia 2018 r. o godz. 11.30 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku (nowa kaplica). Nabożeństwo w intencji Zmarłego odbędzie się w piątek 17 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w kościele pw. św. Brata Alberta w Gdańsku, ul. Olsztyńska 2.