Odeszli od nas

Zmarł prof. dr hab. inż. Mieczysław Brdyś, prof. zw. PG

W dniu 18 sierpnia 2015 r. z opóźnieniem dotarła do nas niespodziewana i smutna wiadomość, że 25 lipca 2015 r. w Birmingham zmarł profesor Mieczysław Brdyś.

Profesor Mieczysław Brdyś związał z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prawie dwadzieścia lat swojego naukowego życia.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zorganizował wokół siebie zespół badawczy – początkowo jako Zespół Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji, a następnie jako Katedra Inżynierii Systemów Sterowania – którego głównym obszarem działalności naukowej były zawansowane metody monitorowania i sterowania wielkimi systemami.

Mieczysław Adam Brdyś urodził się 24 grudnia 1946 r. w Poznaniu. W 1965 roku ukończył naukę w renomowanej szkole średniej – Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera w specjalności Informatyka i Automatyka. Studiował również matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1974 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej obronił pracę doktorską w zakresie komputerowych systemów sterowania. W 1980 roku, na podstawie rozprawy „Teoria hierarchicznych układów sterowania dla złożonych procesów wolnozmiennych”, uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 1993 otrzymał tytuł profesora.

W latach 1971-1985 Mieczysław Brdyś był zatrudniony w Instytucie Automatyki Politechniki Warszawskiej, gdzie pracował między innymi pod kierunkiem profesora Władysława Findeisena, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i docenta. Przez wiele lat swojej kariery zawodowej prof. Brdyś pracował również w wielu zagranicznych jednostkach naukowo-dydaktycznych. Od września 1978 r. do marca 1979 r. pracował jako Assistant Professor w Department of Electrical Engineering, University of Minnesota. Od września 1983 r. do sierpnia 1984 r. pracował jako Visiting Senior Research Fellow w Control Engineering Centre, City University w Londynie, gdzie realizował badania w ramach indywidualnego grantu, finansowanego przez UK Science and Engineering Research Council. W latach 1985-1988 prowadził badania jako Senior Research Fellow na De Montfort University, School of Electronic and Electrical Engineering, Water Systems Software w Leicester w Wielkiej Brytanii. W okresie od marca 1990 r. do listopada 1995 r. pracował jako Visiting Professor, na Universitat Politècnica de Catalunya, Department of Systems Engineering, Automatic Control and Industrial Informatics w Barcelonie w Hiszpanii. Od 1989 r. związał się z University of Birmingham, College of Engineering and Physical Sciences, Department of Electronic, Electrical and Computer Engineering w Birmingham w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako Senior Lecturer.

W 2000 roku profesor Brdyś rozpoczął stałą pracę na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie początkowo był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a następnie profesora zwyczajnego. Jego specjalnością badawczą była inżynieria systemów sterowania, w ramach której w ostatnich latach koncentrował się głównie na zagadnieniach krzepkości monitorowania i sterowania, na układach sterowania predykcyjnego miękko-przełączalnych i krzepko-dopuszczalnych, a także na zintegrowanym monitorowaniu, sterowaniu i ochronie systemów infrastruktury krytycznej. Przez cały czas prowadził również wykłady z przedmiotów o podstawowym znaczeniu dla inżynierów sterowania: podstaw automatyki, sterowania procesami ciągłymi, struktur i algorytmów sterowania.

Profesor Brdyś był ważnym członkiem krajowej i zagranicznej społeczności automatyków. Aktywnie działał między innymi w strukturach międzynarodowej organizacji automatyków International Federation of Automatic Control (IFAC), gdzie w latach 2008-2014 był przewodniczącym IFAC Technical Committee of Large Scale Complex Systems oraz członkiem komitetów programowych międzynarodowych kongresów IFAC. Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR), a także członkiem komitetu naukowego czasopisma Acta Energetica.

Jako uznany naukowiec i ekspert z dziedziny inżynierii sterowania, profesor Brdyś prowadził 25 projektów badawczych finansowanych przez instytucje publiczne oraz prywatne z Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Francji oraz Komisję Europejską. Był również konsultantem wielu przedsiębiorstw w Polsce i za granicą, w tym takich jak: British Aerospace, Aliena-Marconi, Thames Water Authority, Severn Trent Water Authority, ABB, Delft Hydraulics, Lyonnaise des Eaux. Wyniki projektów badawczych i realizowanych prac znalazły zastosowanie między innymi w przemyśle chemicznym, systemach zaopatrzenia w wodę, biologicznych oczyszczalniach ścieków, systemach obronnych, silnikach spalinowych, napędach elektrycznych i wielu innych.

Dorobek naukowy profesora Brdysia obejmuje autorstwo lub współautorstwo sześciu monografii, kilkunastu rozdziałów w opracowaniach monograficznych, blisko 150 referatów konferencyjnych i blisko 80 artykułów w czasopismach naukowych, w tym między innymi w renomowanych czasopismach AutomaticaIEEE Transactions on Automatic Control. W trakcie owocnej kariery akademickiej wykształcił również wielu polskich i zagranicznych naukowców, a także liczne grono inżynierów sterowania. Był promotorem 24 doktoratów, z których ostatni został obroniony w czerwcu 2015 r.

Profesor Mieczysław Brdyś pozostawił po sobie liczne grono wychowanków, współpracowników oraz przyjaciół. Dla wielu z nich Jego wiedza i profesjonalizm, upór i cierpliwość, obowiązkowość i wyrozumiałość były, i nadal będą, źródłem ważnych i niegasnących inspiracji.

Niech spoczywa w pokoju.

Kazimierz Duzinkiewicz