Odeszli od nas

Zmarł mgr inż. Marian Kostrzewski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu w dniu 10 lutego 2019 r., wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego i wykładowcy Wydziału, nauczyciela wielu pokoleń studentów.

Mgr inż. Marian Kostrzewski ukończył studia w roku 1985 na Wydziale Elektrycznym, specjalność automatyka i metrologia. Od 1986 roku pracował na stanowisku asystenta, a później wykładowcy w Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Uczestniczył w pracach badawczych w zakresie symulacji komputerowej, metod projektowania systemów okrętowych, w opracowaniu programu analizy i syntezy złożonych układów sterowania oraz systemu z bazą wiedzy dla wspomagania projektowania układów automatyki okrętowej, a także modelu mechatronicznego systemu diagnostycznego ciągnika kołowego. Brał czynny udział przy tworzeniu programu CLASSiC do analizy i syntezy złożonych układów sterowania.

Prowadził zajęcia z podstaw automatyki, programowania komputerów, techniki mikroprocesorowej, optymalizacji i wspomagania decyzji oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Opracował programy oraz skrypty do ćwiczeń z podstaw automatyki. Posiadał szczególne uzdolnienia i osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Władał biegle kilkoma językami obcymi.

Wystawienie zwłok Zmarłego odbędzie się w piątek 15 lutego 2019 roku o godzinie 12.30 w Kaplicy Cmentarza Garnizonowego. Pogrzeb obędzie się tego samego dnia o godzinie 13:00 na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Fotografia: Katarzyna Naworska / newspix.pl