Odeszli od nas

Zmarł dr inż. Marek Karwowski

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 lutego 2019 zmarł dr inż. Marek Karwowski – emerytowany pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Dr inż. Marek Karwowski urodził się dnia 19 maja 1940 roku w Kielcach. Pierwsze lata dziecięce spędził w Kielcach do 1945 roku. Następnie przeprowadził się z rodziną do Sopotu, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej numer 4, którą ukończył w 1954 roku. W tym samym roku wstąpił do II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Egzamin dojrzałości zdał w 1958 roku, po czym wstąpił na studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Egzamin dyplomowy magisterski zdał w 1965 roku będąc na specjalności maszyny elektryczne.

Swoją karierę naukową rozpoczął w tym samym roku jako asystent stażysta w Katedrze Podstaw Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W tej katedrze znacznie pogłębił wiedzę z zakresu teorii elektrotechniki i teorii regulacji. W roku 1967 przeszedł do Katedry Maszyn Elektrycznych na tym samym wydziale. W Katedrze Maszyn Elektrycznych przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej – asystenta, starszego asystenta i adiunkta. Pracę doktorską, pt. „Silnik z komutacją elektroniczną o wzbudzeniu szeregowym oraz regulowaną prędkością obrotową”, obronił w 1974 roku. Promotorem pracy był prof. Stefan Roszczyk. Rozprawa dotyczyła innowacyjnej na owe czasy tematyki sterowania silnikami z wykorzystaniem komutacji elektronicznej. Od roku 1991 do roku 2000 zajmował się także pracami naukowo – badawczymi oraz innowacyjno-wdrożeniowymi w Politechnice Gdańskiej w charakterze specjalisty. W Politechnice Gdańskiej pracował do 2004 roku.

Dr inż. Marek Karwowski był bardzo cenionym dydaktykiem zarówno przez środowisko akademickie, jak i przez studentów. Udzielał się dydaktycznie we wszystkich formach zajęć – laboratoria, ćwiczenia, projekty i wykłady. Bardzo cenił sobie praktyczne aspekty zajęć, zwłaszcza laboratoria dydaktyczne.

Główne kierunki badań dr Marka Karwowskiego to: zasilanie maszyn elektrycznych z wykorzystaniem przekształtników, okrętowe napędy elektryczne, energoelektronika, elektronika i teoria sterowania. Jest autorem i współautorem ponad 50 prac naukowych, ekspertyz i opracowań w tym 18 patentów.

Pełnił na Wydziale Elektrycznym szereg odpowiedzialnych funkcji: wielokrotny opiekun roku studentów na Wydziale Elektrycznym, opiekun Naukowego Koła Badań Podwodnych PG, przewodniczący Komisji Postępu Naukowego i Wynalazczości, członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Dr inż. Marek Karwowski był osobą serdeczną, przyjazną i bardzo pomocną. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc w różnych aspektach działalności dydaktycznej, naukowej a także osobistej.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 07.02.2019 na Cmentarzu Katolickim w Sopocie o godzinie 13.30. Nabożeństwo w intencji Zmarłego odbędzie się dego samego dnia w Kościele Świętego Kazimierza na Zaspie (ul. Pilotów 1) w Gdańsku o godzinie 12.00.