Odeszli od nas

Profesor Romuald Szczęsny

Profesor Romuald Szczęsny był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, na czele którego — jako dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki — pracował do swojej przedwczesnej śmierci w 2000 roku. 

Romuald Szczęsny rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku – jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego.

Jego późniejszy doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się na modelowaniu i symulacji układów energoelektronicznych. W tej dziedzinie profesor Szczęsny jest autorem wybitnej monografii pt. Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych, a także współautorem popularnego pakietu oprogramowania do symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych szkołach, uczelniach i instytutach.

Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem aktywnej współpracy międzynarodowej Wydziału – osobiście prowadził bliską współpracę naukową z Instytutem Politechnicznym w Tuluzie (Francja), którą do dziś kontynuują jego następcy i uczniowie. Swoje doświadczenia dydaktyczne wzbogacił podczas pięcioletniej pracy na uniwersytecie technicznym USTO w Oranie (Algieria).

Jako kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, i jednocześnie prodziekan ds. nauki w kadencji 1996-1999, a następnie dziekan Wydziału wyróżniał się nadzwyczajną otwartością na sprawy współpracowników, pogodą ducha, odwagą i pracowitością.