Dziekani Wydziału Elektrycznego i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 

prof. dr inż. 
Kazimierz Kopecki 
(1945-1950)

prof. mgr inż. 
Łukasz Dorosz
 
(1950-1952)

doc. mgr inż.
Eugeniusz Kenig
(1952-1958)

prof. dr inż. 
Stanisław Trzetrzewiński 
(1958-1964)

prof. mgr inż. 
Zbigniew Woynarowski 
(1964-1968 1975-1978)

prof. dr inż. 
Jerzy Dziedzic 
(1968-1969)

prof. dr hab. inż. 
Jacek Marecki 
(1969-1973)

doc. dr inż. 
Eugeniusz Wasilenko
 
(1973-1975)

prof. dr inż. 
Tadeusz Lipski 

(1978-1981)

prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Szczerba 
(1981-1987)

doc. dr inż. 
Ludwik Referowski 

(1987-1993)

prof. dr hab. inż. 
Przemysław Pazdro 
(1993-1999)

prof. dr hab. inż. 
Romuald Szczęsny 
(1999-2000)

prof. dr hab. inż. 
Paweł Zimny
 
(2000-2005)

prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Jakubiuk 
(2005-2012)

prof. dr hab. inż. 
Leon Swędrowski 
(2012-2016)