Budynki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Budynek główny Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Od utworzenia Politechniki Gdańskiej w 1945 roku, główna siedziba Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (początkowo Wydziału Elektrycznego) mieści się w zabytkowym gmachu przedwojennego Instytutu Elektrotechnicznego.

W 1951 roku do południowej części historycznego budynku dobudowano sześciokondygnacyjny pawilon o kubaturze ponad 7 tys. m3, w którym umiejscowiono utworzony w tym czasie Wydział Łączności (jako Wydział Elektroniki wyprowadził się z niego w latach 1967-1972).

W latach 2005-2007 w budynku przebudowano halę Laboratorium Maszyn Elektrycznych na nową salę audytoryjną E1, a w roku 2012 generalnemu remontowi wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt multimedialny poddano historyczną salę E41.

W budynku głównym mieści się zarówno biuro dziekana Wydziału, jak i dziekanat dla studentów oraz administracja Wydziału. Swoje siedziby ma w nim także pięć z dziewięciu katedr wchodzących w skład Wydziału. Jednocześnie, w budynku znajduje się szereg pomieszczeń wykładowych i laboratoryjnych, w tym dwa najważniejsze audytoria Wydziału – sale E41 i E1.

Od 1994 roku budynek główny Wydziału nosi imię prof. Kazimierza Kopeckiego.


Budynek Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Od 1949 roku drugim budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest budynek przedwojennej loży masońskiej przy ul. Własna Strzecha 18a. Ulokowała się w nim Katedra Wysokich Napięć, która dała nazwę swojej siedzibie.

Obecnie w budynku mieści się powstała w 2011 roku Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć.

W budynku istnieje szereg ważnych laboratoriów Wydziału – Laboratorium Zwarciowe, Laboratorium Wysokich Napięć, Laboratorium Aparatów Elektrycznych, Laboratorium Pomiarów Jakości Energii, Laboratorium Systemów Mechatroniki, Laboratorium Robotów Mobilnych oraz Laboratorium Podstaw Robotyki.

W 2013 roku poddano generalnemu remontowi największą w budynku salę audytoryjną WN15, którą jedocześnie wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny.


Zespół budynków Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego

Trzecią siedzibą Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest zespół budynków przy ulicy Jana Sobieskiego, zbudowany w drugiej połowie XX w.

Najstarszą część zespołu stanowi  trzypoziomowy, prefabrykowany pawilon biurowo-laboratoryjny, powstały w drugiej połowie lat 70. XX wieku jako siedziba nieistniejącego Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej (wcześniej Katedry Elektrotechniki Okrętowej). Obecnie w budynku mieści się Ośrodek Doświadczalny i Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku przy starym pawilonie zbudowano czterokondygnacyjny budynek naukowo-dydaktyczny Wydziału oraz nową halą Laboratorium Maszyn Elektrycznych.

Budynki stanowią nierozerwalną całość, a swoje siedziby mają w nich: Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego oraz Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu.

W latach 2009-2013, w efekcie realizacji dwóch projektów inwestycyjnych, nowsze budynki poddano kompleksowej termomodernizacji oraz utworzono przy nich (poprzez zabudowę istniejącego dziedzińca) dodatkowe nowe laboratorium o powierzchni ok. 200 m2.

W 2013 roku przeprowadzono również generalny remont trzech dużych sal dydaktycznych (EM104, EM204, EM304), które jednocześnie wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Galeria zdjęć


Budynek Laboratorium LINTE^2

W latach 2010-2015 utworzono najnowsze ogólnowydziałowe Laboratorium LINTE^2, zlokalizowane w specjalnie do tego celu zaprojektowanym i wybudowanym budynku o powierzchni ok. 1900 m2.

Laboratorium LINTE^2 stanowi unikalną dużą infrastrukturę badawczą, umożliwiającą prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii, a także komercjalizację wyników tych prac.

Głównym obszarem badawczym Laboratorium LINTE^2 są inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grids) oraz integracja rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym.

Ważną dziedziną badawczo-rozwojową są przekształtniki energoelektroniczne w zastosowaniach sieciowych (układy FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.) oraz ładowanie i użytkowanie pojazdów elektrycznych.

Laboratorium specjalizuje się w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych dla przemysłu, projektach demonstracyjnych, szkoleniach i innych obszarach B+R.