Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 2010-2012 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zrealizował projekt inwestycyjny Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

W ramach projektu Wydział wykonał kompleksowy remont termomodernizacyjny budynku przy ul. Jana Sobieskiego 7 w Gdańsku. W trakcie remontu docieplono ściany zewnętrzne i dach budynku, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, a także dokonano wymiany węzła cieplnego i całej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami c.o. i automatyką pogodową.

W efekcie realizacji projektu uzyskano zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku, podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń oraz poprawę obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji ogrzewczych. Pośrednio, projekt przyczynił się również do ochrony środowiska przyrodniczego.

Ważnym aspektem projektu była też promocja i kształtowanie postaw proekologicznych wśród pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, co zrealizowano poprzez publikacje i szkolenia z zakresu problematyki poszanowania energii.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 356 457,05 zł (w tym na prace związane z budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przeznaczono kwotę 2 613 874,23 zł). Dofinansowanie projektu wyniosło 2 667 540,05 zł, z czego Wydział Elektrotechniki i Automatyki uzyskał kwotę 1 804 126,34 zł. Dofinansowanie projektu pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Priorytet 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

Informacji o części projektu Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, zrealizowanej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki udziela mgr inż. Andrzej Wojewódka.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć