Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

W latach 2012-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, wspólnie z innymi wydziałami Uczelni, współrealizował projekt Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i poziomu studiów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej oraz przygotowanie narzędzi do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kształcenia Inżynierów Przyszłości, opartego na systemie kształcenia CDIO.

Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia na Politechnice Gdańskiej nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, wykorzystującej najnowszą aparaturę i wyposażenie edukacyjne oraz zaawansowane technologie ICT. Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w ramach projektu zmodernizowano aparaturę i sprzęt w Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych za kwotę 95 400 zł.

Dofinansowanie projektu, w całkowitej kwocie 81 291 539,46 zł (dla całej Uczelni), pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet 13 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Informacji o części projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej zrealizowanej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki udziela mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć