Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków AudBudNet

W latach 2009-2010 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Poznańską zrealizował projekt Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków AudBudNet.

W ramach projektu Wydział wyremontował i przystosował pomieszczenie o powierzchni 27 m2, a następnie wyposażył je w meble laboratoryjne oraz w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań z zakresu automatyki budynków.

W efekcie realizacji projektu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki powstało Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków wyposażone w zaawansowane stanowiska laboratoryjne, przystosowane do prowadzenia prac badawczo-wdrożeniowych z wykorzystaniem systemów automatyki budynkowej: EIB/KNX, LonWorks, BACnet, a także do zarządzania i integracji tych systemów.

Dofinansowanie całego projektu wyniosło 7 312 408 zł, z czego Wydział Elektrotechniki i Automatyki uzyskał kwotę 507 040 zł. Dofinansowanie pochodziło z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Informacji o projekcie Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków AudBudNet oraz możliwości skorzystania z infrastruktury utworzonej w ramach projektu udziela dr inż. Andrzej Kopczyński.    

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć