Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Platforma Informatyczna TEWI

W latach 2011-2013 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej współrealizował projekt Platforma Informatyczna TEWI (Technologia, Edukacja i badania, Wiedza, Innowacja) w ramach konsorcjum 8 krajowych uczelni.

W projekcie brały udział: Politechnika Łódzka (lider projektu), Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Białostocka oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Politechnika Krakowska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

W efekcie realizacji projektu powstała Platforma Informatyczna TEWI – ponadregionalna sieć komputerowa umożliwiająca projektowanie, budowanie i zarządzanie cyklem życia projektów informatycznych. Dodatkowo, powstała webowa platforma informacji o projektach informatycznych realizowanych przez uczestników konsorcjum.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w ramach projektu powstało nowe laboratorium projektowo-badawcze z lokalnym centrum dostępowym, do którego zakupiono serwery, komputery i sprzęt sieciowy. Laboratorium umożliwia użytkownikom dostęp do Platformy Informatycznej TEWI oraz pracę z oprogramowaniem udostępnionym na Platformie. Zainstalowane na Wydziale oprogramowanie obejmuje między innymi: ANSYS WorkBench, ANSYS Maxwell, Opera Simulation Software, MathWorks Matlab, kompilatory języków C, C++ i Java, Java Agent DEvelopment Framework JADE, oraz interpreter języka Python.

Stworzona w ramach projektu infrastruktura jest wykorzystywana do wspomagania prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, w tym przez pracowników Katedry AutomatykiKatedry Elektroenergetyki oraz Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. Realizowane prace dotyczą między innymi takich zagadnień, jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, lokalne planowanie rozwoju energetycznego, badanie podobieństwa informacji, zarządzanie grupową pracą programistów, automatyczne formowanie zespołów roboczych, czy algorytmy agentowe do zarządzania stroną popytową w systemie elektroenergetycznym.

Dofinansowanie całego projektu wyniosło 13 523 131,20 zł, z czego Wydział Elektrotechniki i Automatyki uzyskał kwotę 759 796 zł. Dofinansowanie pochodziło z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Informacji o projekcie Platforma Informatyczna TEWI oraz możliwości skorzystania z infrastruktury utworzonej w ramach projektu udziela dr inż. Mirosław Mizan, doc. PG.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć