Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

W latach 2008-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z innymi wydziałami Uczelni współrealizował projekt Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej.

W ramach projektu Wydział gruntownie wyremontował i wyposażył w meble i nowoczesny sprzęt multimedialny dwie sale audytoryjne: WN15 i E41 oraz trzy sale wykładowe: EM104, EM204, EM304.

W wyniku realizacji projektu znacząco unowocześniono jakość infrastruktury dydaktycznej oraz podniesiono atrakcyjność studiów prowadzonych na Wydziale.

Całkowita wartość dofinansowania projektu na rzecz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wyniosła 4 891 597 zł. Dofinansowanie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet 13 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Informacji o realizacji projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki udziela mgr inż. Andrzej Wojewódka.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć