Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

W latach 2010-2013 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zrealizował projekt Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna

Celem pośrednim projektu było zwiększenie zainteresowania kandydatów na studia kierunkami studiów Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka, prowadzonymi na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

Celem bezpośrednim projektu było znaczące unowocześnienie infrastruktury technicznej blisko 30% laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału, a także poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania pomieszczeń i aparatury laboratoryjnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu objęły między innymi: 

  • remonty i modernizacje instalacji elektrycznych w 11 laboratoriach,
  • zakupy wyposażenia do 16 laboratoriów: aparatury, przyrządów pomiarowych, komputerów i specjalistycznego oprogramowania, 
  • utworzenie nowego laboratorium o powierzchni 200 m2.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 899 915,82 zł, z czego dofinansowanie pokryło koszty w kwocie 3 595 865,77 zł. Dofinansowanie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Priorytet 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.

Informacji o projekcie i działaniach zrealizowanych w ramach projektu udziela mgr inż. Andrzej Wojewódka.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć