Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2

W latach 2010-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zrealizował projekt Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2.

W ramach projektu zbudowano i uruchomiono innowacyjne Laboratorium LINTE^2, które stanowi obecnie największą i najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo-wdrożeniową funkcjonującą na Wydziale.

Laboratorium LINTE^2 zostało wyposażone w blisko 50 składników zaawansowanej aparatury naukowo-badawczej, z czego 20 stanowisk laboratoryjnych stanowi dużą infrastrukturę badawczą o wartości przekraczającej kwotę 500 tys. zł.

Głównym zadaniem Laboratorium LINTE^2 jest prowadzenie badań oraz prac rozwojowych w zakresie systemów i urządzeń elektroenergetycznych, cyfrowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz rozproszonych systemów sterowania w elektroenergetycznych stacjach i centrach dyspozytorskich. 

Infrastruktura Laboratorium LINTE^2 pozwala na prowadzenie wszechstronnych badań, testów, projektów demonstracyjnych i szkoleń. Profil działalności Laboratorium wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz Krajowe Inteligentne Specjalizacje, przez co prowadzone badania mają znaczenie dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw sektora energetycznego, zlokalizowanych zarówno w Regionie Pomorskim, jak i w całej Polsce. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 51 097 023,39 zł, z czego dofinansowanie pokryło koszty w kwocie 46 205 564,22 zł. Dofinansowanie pochodziło z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Informacji o projekcie oraz o możliwości skorzystania z infrastruktury Laboratorium LINTE^2 utworzonej w ramach projektu udziela dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć

Załączone pliki