Fundusze Europejskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W latach 2007-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (jako główny wykonawca lub współwykonawca) zrealizował dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W efekcie realizacji projektów Wydział znacząco zmodernizował swoje zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Dzięki realizacji projektów istotnie wzrosła jakość kształcenia studentów i doktorantów oraz możliwości prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych na Wydziale.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła ponad 60 milionów złotych!

 

Projekty z Funduszy Europejskich zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w latach 2007-2015

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2

W latach 2010-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zrealizował projekt Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł...
Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

W latach 2012-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, wspólnie z innymi wydziałami Uczelni, współrealizował projekt Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla...
Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

W latach 2008-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z innymi wydziałami Uczelni współrealizował projekt Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej . W...
Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD)

Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD)

W latach 2013-2015 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z innymi wydziałami Uczelni współrealizował projekt Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD) – rozwój...
Platforma Informatyczna TEWI

Platforma Informatyczna TEWI

W latach 2011-2013 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej współrealizował projekt Platforma Informatyczna TEWI (Technologia, Edukacja i badania, Wiedza, Innowacja) w ramach...
Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

W latach 2010-2013 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zrealizował projekt Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku...
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

W latach 2008-2012 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej współrealizował projekt systemowy Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych –...
Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 2010-2012 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zrealizował projekt inwestycyjny Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych...
Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków AudBudNet

Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków AudBudNet

W latach 2009-2010 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Poznańską zrealizował projekt Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny...