Dziekanat

Dziekanat jest jednostką administracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odpowiadającą za realizację spraw organizacyjnych związanych z przebiegiem studiów. Jednostka zapewnia obsługę procesu dydaktycznego, w tym obsługę studentów i absolwentów Wydziału.

Dziekanat zajmuje się również obsługą biurową spraw należących do kompetencji prodziekana ds. kształcenia oraz prodziekana ds. organizacji studiów.

Pracą dziekanatu kieruje Kierownik Dziekanatu mgr Mirosława Kamonciak.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Wydziału zawieszone zostały godziny przyjęć interesantów w Dziekanacie.

PRACA DZIEKANATU W ZWIĄZKU Z COVID-19
Obsługa studentów
Prodziekani
Godziny przyjęć
Stypendia

Kierownik dziekanatu | pok. E45

mgr Mirosława Kamonciak

telefon: 58 348 60 63

e-mail: miroslawa.kamonciak@pg.edu.pl

 • praktyki studenckie
 • plany zajęć
 • stupendia
 • studenci niepełnosprawni

Terminy przyjęć:

 • wtorek: 12-14 (poza terminami Rady Wydziału)
 • czwartek: 9-11

Studia niestacjonarne | pok. E47

mgr Katarzyna Urbanowicz

telefon: 58 347 18 24

e-mail: katarzyna.urbanowicz@pg.edu.pl

 • studia niestacjonarne I i II stopnia
 • planowanie egzaminów dyplomowych
 • rezerwacja sal
 • zaświadczenia do celów emerytalnych

Studia stacjonarne | pok. E46

mgr Beata Wysocka-Kucharuk

telefon: 58 348 60 61

e-mail: beata.wysocka-kucharuk@pg.edu.pl

 • studia I i II stopnia, kierunek automatyka i robotyka
 • studia I stopnia, kierunek energetyka (I rok), w tym specjalność energy technologies
 • studia II stopnia, kierunek energetyka
 • studenci przyjeżdżający w ramach programu Erasmus+

Studia stacjonarne | pok. E46

mgr Justyna Szczepańska

telefon: 58 348 60 62

e-mail: justyna.szczepanska@pg.edu.pl

 • studia I i II stopnia, kierunek elektrotechnika
 • studia I stopnia, kierunek energetyka (II, III i IV rok)

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.