Dziekanat

Dziekanat jest jednostką administracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odpowiadającą za realizację spraw organizacyjnych związanych z przebiegiem studiów. Jednostka zapewnia obsługę procesu dydaktycznego, w tym obsługę studentów i absolwentów Wydziału.

Dziekanat zajmuje się również obsługą biurową spraw należących do kompetencji prodziekana ds. kształcenia oraz prodziekana ds. organizacji studiów.

Pracą dziekanatu kieruje Kierownik Dziekanatu mgr Mirosława Kamonciak.

UWAGA: W sprawach nie wymagających osobistej wizyty w Dziekanacie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Obsługa studentów
Prodziekani
Godziny przyjęć
Stypendia

Kierownik dziekanatu | pok. E45

mgr Mirosława Kamonciak

telefon: 58 348 60 63

e-mail: miroslawa.kamonciak@pg.edu.pl

 • praktyki studenckie
 • plany zajęć
 • stupendia
 • studenci niepełnosprawni

Terminy przyjęć:

 • wtorek: 12-14 (poza terminami Rady Wydziału)
 • czwartek: 9-11

Studia niestacjonarne | pok. E47

mgr Katarzyna Urbanowicz

telefon: 58 347 18 24

e-mail: katarzyna.urbanowicz@pg.edu.pl

 • studia niestacjonarne I i II stopnia
 • planowanie egzaminów dyplomowych
 • rezerwacja sal
 • zaświadczenia do celów emerytalnych

Studia stacjonarne | pok. E46

mgr Beata Wysocka-Kucharuk

telefon: 58 348 60 61

e-mail: beata.wysocka-kucharuk@pg.edu.pl

 • studia I i II stopnia, kierunek automatyka i robotyka
 • studia I stopnia, kierunek energetyka (I rok), w tym specjalność energy technologies
 • studia II stopnia, kierunek energetyka
 • studenci przyjeżdżający w ramach programu Erasmus+

Studia stacjonarne | pok. E46

mgr Justyna Szczepańska

telefon: 58 348 60 62

e-mail: justyna.szczepanska@pg.edu.pl

 • studia I i II stopnia, kierunek elektrotechnika
 • studia I stopnia, kierunek energetyka (II, III i IV rok)

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.