Doskonalenie jakości

Akredytacja KAUT dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał w dniu 24 kwietnia 2015 r. pozytywną akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) dla kierunku studiów Elektrotechnika

Akredytacja została przyznana dla studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w ramach ocenianego kierunku, po analizie dokumentacji akredytacyjnej oraz raportu Zespołu Oceniającego KAUT, który wizytował nasz Wydział w dniach 27-28 stycznia 2015 r. 

Uzyskanie akredytacji KAUT jest związane z równoczesnym uzyskaniem certyfikatów EUR-ACE® Label (Master i Bachelor) europejskiej organizacji akredytacyjnej European Network for Accreditation of Engineering Education. Do tej pory tylko pięć kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej uzyskało ten europejski certyfikat.

Akredytacja została przyznana na okres pięciu lat, czyli od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2019/2020.