Doskonalenie jakości

Wydział Elektrotechniki i Automatyki z certyfikatem „Studia z przyszłością”

Wydział Elektrotechniki i Automatyki z certyfikatem „Studia z przyszłością”

Prowadzone na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej studia II stopnia na kierunkach: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika uzyskały certyfikaty w III edycji...
Wydział Elektrotechniki i Automatyki z kategorią A wg oceny jakości działalności naukowej !

Wydział Elektrotechniki i Automatyki z kategorią A wg oceny jakości działalności naukowej !

W dniu 16 października 2017 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych opublikował informację nt. kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. ...
Wydział Elektrotechniki i Automatyki z uprawnieniami do habilitowania w dyscyplinie automatyka i robotyka

Wydział Elektrotechniki i Automatyki z uprawnieniami do habilitowania w dyscyplinie automatyka i robotyka

W dniu 29 maja 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki...
Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020. W skład Rady wchodzi 19 członków, głównie z...
Pozytywna akredytacja PKA na międzywydziałowym kierunku Energetyka

Pozytywna akredytacja PKA na międzywydziałowym kierunku Energetyka

Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 8 grudnia 2016 r. wydała pozytywną ocenę  programową studiów na kierunku Energetyka . Międzywydziałowy kierunek Energetyka jest prowadzony przez trzy...
Akredytacja KAUT dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Akredytacja KAUT dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał w  dniu 24 kwietnia 2015 r. pozytywną  akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) dla kierunku studiów ...
Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – wydała w dniu 6...