Terminy

Sesja sprawozdawcza – rok akademicki 2016/2017

1. Doktoranci roku I 28 czerwca 2017 r. o godz. 9.15, sala E-28
2. Doktoranci roku II 28 czerwca 2017 r. o godz. 10.30, sala E-28
3. Doktoranci roku III 29 czerwca 2017 r. o godz. 9.15, sala E-28
4. Doktoranci roku IV i V 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.45, sala E-28