Terminy

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

1. Do dnia 14 września 2018 r. do godz. 12:00 Rejestracja elektroniczna w serwisie https://rekrutacja.pg.edu.pl/
2. Do dnia 14 września 2018 r. do godz. 12:00 Złożenie w sekretariacie studium doktoranckiego następujących dokumentów:
  • wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem kandydata oraz pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i opublikowania jego wyników (do pobrania »)
  • dokument potwierdzający zgodę samodzielnego pracownika naukowego, wybranego z listy zatwierdzonej na dany rok akademicki przez Radę Wydziału, na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem (do pobrania »)
  • dokument potwierdzający ukończenie przez kandydata studiów na poziomie i w kierunku określonym w Uchwale Senatu PG z oceną na dyplomie nie niższą niż 4,0, albo dokument potwierdzający fakt bycia przez kandydata beneficjentem programu ministra właściwego do spraw nauki „Diamentowy Grant”
  • dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe kandydata
3. W dniu 25 września 2018 r., godz. 9.15 Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną (miejsce: sekretariat studium doktoranckiego)
4. W dniu 28 września 2018 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej Wydziału