Informacje

Studium doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki prowadzi 4-letnie nieodpłatne studia stacjonarne w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka. Zajęcia odbywają się w trakcie roku akademickiego, zgodnie z planem ustalonym przez sekretariat studium.

Organizację i tok studiów doktoranckich określa Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, wprowadzony Uchwałą Senatu PG nr 66/2017/XXIV z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza w trybie konkursowym Komisja Rekrutacyjna powołana przez dziekana Wydziału. 

Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie określa Uchwała Senatu PG nr 157/2018/XXIV z dnia z 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019.

Dodatkowe informacje o studiach doktoranckich i rekrutacji podane są na stronie Działu Spraw Naukowych Politechniki Gdańskiej