Informacje

Na Politechnice Gdańskiej kształcenie doktorantów od r.a. 2019/2020 będzie odbywać się w dwóch formach:

* w ramach 4-letnich studiów doktoranckich na mocy "starej" ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - ostatni nabór w r.a. 2018/2019, zakończenie kształcenia najpóźniej z końcem 2023 r.; studia kończą się obroną pracy doktorskiej;

* w ramach szkoły doktorskiej na mocy "nowej" ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pierwszy nabór w r.a. 2019/2020, program 4-letni kończący się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Dodatkowe informacje o studiach doktoranckich i rekrutacji podane są na stronie Działu Spraw Naukowych Politechniki Gdańskiej