Kontakt

Sekretariat studium doktoranckiego | bud. 12 pok. 8

Kierownik studium doktoranckiego | bud. 61 pok. EM321

dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG

telefon: 58 347 11 58

e-mail: krzysztof.karwowski@pg.edu.pl