Aktualności

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2018

Laureatem ósmej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Mikołaj Nowak – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia - Elektrotechnika - w 2018 roku.

Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się dnia 2 października 2019 r.

Mgr inż. Mikołaj Nowak jest obecnie słuchaczem II roku studium doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Laureat nagrody prowadzi badania nad nowatorskimi materiałami elektromagnetycznymi bazującymi na strukturach metamateriałowych oraz ich zastosowaniem w technologii bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej oraz technice ekranowania.