Aktualności

Udział przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Szkole Zimowej projektu TEACHENER

W dniach 11-15 lutego 2019 roku odbyła się pierwsza Szkoła Zimowa projektu TEACHENER. Celem Szkoły Zimowej, w której udział wzięło 22 uczestników z Polski, Czech i Hiszpanii było przeprowadzenie testowych zajęć dydaktycznych opracowanych w ramach projektu TEACHENER.

Zajęcia w ramach Szkoły Zimowej zorganizowane zostały przez Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) w miejscowości Vilanova i la Geltrú w Hiszpanii.

Politechnika Gdańska była reprezentowana przez ośmioro doktorantów, którzy uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, oraz dr. inż. Marcina Jaskólskiego, który wykładał przedmioty opracowane na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

W ramach Szkoły Zimowej przeprowadzono próbne zajęcia dydaktyczne w ramach następujących czterech modułów:

  • TM 1 Energy awareness. Being aware of the importance of energy (for our life)
  • TM 4 Social impact of energy technologies. Assessing social impacts through Social Life Cycle Assessment (S-LCA)
  • TM 6 Smart metering. Social risk perception and risk governance
  • TM 8 Decentralised energy systems. Social aspects of energy production and use.

Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały w języku angielskim oraz z szerokim wykorzystaniem interaktywnych i aktywizujących metod nauczania, takich jak debaty, gry, dyskusje, odgrywanie ról itp. Celem zajęć było nie tylko przekazanie studentom aktualnej wiedzy, ale również przetestowanie metod nauczania rzadko wykorzystywanych na uczelniach technicznych, a stosowanych w kształceniu na studiach społecznych i humanistycznych. Na zakończenie, uczestnicy ocenili różne aspekty zrealizowanych zajęć, takie jak zawartość merytoryczna, metodyka, przystępność itp.

Piotr Stankiewicz, koordynator projektu TEACHENER z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skomentował na gorąco: uczestnicy bardzo polubili interaktywną formę prowadzenia zajęć oraz byli niezwykle zaangażowani we wszystkie prowadzone dyskusje i ćwiczenia. W podobnym duchu wypowiedział się Andrea Ramírez Agudelo, doktorant z UPC, który zauważył: interaktywne ćwiczenia pozwoliły nam uruchomić reakcję łańcuchową pozytywnego porozumienia. Z kolei Kateřina Jiráková z Politechniki Czeskiej w Pradze stwierdziła: byłam szczęśliwa mogąc spędzić tydzień na szkole zimowej projektu TEACHENER i jestem przekonana, że dzięki temu moje rozumienie problematyki zużycia energii znacznie wzrosło.

Kolejna Szkoła Zimowa TEACHENER odbędzie się w Lipsku w dniach 25 lutego-1 marca 2019 roku w Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) w Lipsku w Niemczech.

Galeria zdjęć