Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Minkiewicza

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Tomasza Minkiewicza, Efektywność systemu zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem elektrowni jądrowej.

Obrona odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 9:30 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. PG
Promotorem pomocniczym jest: dr inż. Marcin Jaskólski

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: prof. dr hab. inż. Józef Paska, prof. zw. (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. nadzw. (Politechnika Częstochowska).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz