Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Patryka Strankowskiego z udziałem gości z University of Djelfa w Algierii

W dniu 16 kwietnia 2019 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Patryka Strankowskiego Sensorless Five-Phase Induction Motor Drive with Inverter Output Filter and Fault Detection Possibility, której promotorem był dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nazw. PG, a promotorem pomocniczym był dr inż. Marek Adamowicz.

Recenzentami rozprawy byli dr hab. inż. Marek Jasiński, profesor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Abdellah Kouzou z University of Djelfa w Algierii. Rozprawa została bardzo wysoko oceniona przez obu recenzentów, którzy złożyli wnioski o jej wyróżnienie. Recenzja prof. Abdellah Kouzou została przygotowana w ramach międzynarodowej współpracy naukowej pomiędzy Politechniką Gdańską a University of Djelfa, której inicjatorem był dr hab. inż. Jarosław Guziński z Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii.

Przy okazji obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Strankowskiego, Prof. Kouzou odwiedził Politechnikę Gdańską wspólnie z prof. Ahmed Hafaiha, dziekanem Faculty of Science and Technology na University of Djelfa oraz dwoma innymi pracownikami algierskiej uczelni: dr. Kaddouri Ameur Miloud i mgr. inż. Khaldi Belgacem Said. Podczas wizyty naukowcy z Algierii przeprowadzili rozmowy na temat przyszłej współpracy, a także zapoznali się z bazą laboratoryjną Wydziału. Goście bardzo wysoko ocenili możliwości badawcze Laboratorium LINTE^2.

Ponadto prof. Ahmed Hafaiha, ekspert w zakresie diagnostyki turbin gazowych, wystąpił na seminarium Wydziału z referatem Fuzzy diagnostics for decision making to vibrations monitoring in gas turbine installations. Z kolei mgr inż. Khaldi Belgacem Said przeprowadził serię badań eksperymentalnych na stanowisku badawczym z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym, zbudowanym w ramach pracy doktorskiej mgr. inż. P. Strankowskiego. Celem badań było poszukiwanie procedur identyfikacji parametrów technicznych pięciofazowego silnika indukcyjnego, a ich spodziewanym efektem będzie wspólna publikacja w międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

Galeria zdjęć