Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Sarnickiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Marcina Sarnickiego, Wpływ przesuwników fazowych na pracę systemu elektroenergetycznego.

Obrona odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk, prof. zw. PG.
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: dr hab. inż. Piotr Miller, prof. nadzw. (Politechnika Lubelska), prof. dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. nadzw. (Politechnika Śląska).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz