Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Tarakana

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Bartosza Tarakana, Analiza wpływu współdziałania grupy odnawialnych źródeł energii na system elektroenergetyczny.

Obrona odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG.
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Dobrzyński

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), prof. dr hab. inż. Józef Lorenc, prof. nadzw. (Politechnika Poznańska).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz