Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Puchalskiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Bartosza PuchalskiegoSterowanie z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego rzędu reaktorem wodnym ciśnieniowym elektrowni jądrowej.

Obrona odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG 

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: prof. dr hab. inż. Wojciech Grega, prof. zw. AGH oraz prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, czł. koresp. PAN.