Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Kąkola

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Andrzeja Kąkola, Wielokryterialny algorytm poprawy pewności pracy sieci średnich napięć.

Obrona odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, prof. zw. PG.
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar, prof. zw. (Politechnika Opolska), prof. dr hab. inż. Mirosław Parol, prof. zw. (Politechnika Warszawska).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz