Aktualności

Nowi doktoranci na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w roku akademickim 2017/2018

W dniu 6 października 2017 r. w trakcie inauguracji roku akademickiego 2017/2018 odbyła się uroczysta immatrykulacja doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.

Ślubowanie złożyło ośmioro doktorantek i doktorantów reprezentujących poszczególne wydziały Uczelni. W imieniu społeczności doktorantek i doktorantów z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w akcie immatrykulacji udział wziął mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch, zdobywca Diamentowego Grantu, który uzyskał najlepszy wynik w tegorocznej rekrutacji.

Na studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w roku akademickim 2017/2018 zostali przyjęci:

  1. Paweł Derkacz (przyjęcie warunkowe), opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. P. Chrzan
  2. Agnieszka Gaszyńska, opiekun naukowy – dr hab. inż. A. Wilk
  3. Aleksander Jakubowski, opiekun naukowy – dr hab. inż. A. Lewicki
  4. Arkadiusz Kwasigroch, opiekun naukowy – dr hab. inż. K. Duzinkiewicz
  5. Wojciech Matelski, opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. P. Chrzan
  6. Agnieszka Mikołajczyk, opiekun naukowy – dr hab. inż. K. Duzinkiewicz
  7. Paweł Wiśniewski, opiekun naukowy – dr hab. inż. D. Karkosiński
  8. Miłosz Żochowski, opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. R. Zajczyk.

Galeria zdjęć