Aktualności

Nagroda „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2018

W dniu 27 marca 2019 r. podczas uroczystego Święta Politechniki Gdańskiej Rektor Politechniki Gdańskiej wręczył nagrodę „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2018.

Nagrodę otrzymał ubiegłoroczny absolwent i aktualny doktorant Wydziału – mgr inż.  Mikołaj Nowak za pracę magisterską: Zastosowanie struktur metamateriałowych w odzysku energii pola elektromagnetycznego.

Autor nagrodzonej pracy magisterskiej w sposób kompleksowy przeprowadził analizę właściwości elektromagnetycznych interesujących materiałów bazujących na meta-strukturach rezonansowych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w układach energy harvestingu oraz układach ekranujących. Największym wyzwaniem w zakresie zaprezentowanej tematyki było zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu przetwarzania energii pola elektromagnetycznego na energię prądu stałego oraz zaproponowanie eksperymentu, mającego na celu weryfikację postawionych założeń.

Metamateriały stanowią technologię nowatorską i rozwijaną na świecie z sukcesem zaledwie od kilku lat. Dodatkowo, wykazują znaczny potencjał rozwojowy oraz wdrożeniowy w dziedzinach np. energy harvestingu, bezprzewodowego przesyłu energii, telekomunikacji, kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowań militarnych i in.

Nagrodzona praca dyplomowa, opisująca interesujące właściwości nietypowych materiałów elektromagnetycznych, została wykonana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką merytoryczną dr hab. inż.  Mirosława Wołoszyna, Prof. nadzw. PG.

 

Galeria zdjęć