Aktualności

Lista stypendiów doktoranckich i wstępna lista stypendiów projakościowych w roku akademickim 2020/2021

W dniu 27 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Doktoranckiej w celu oceny wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów doktoranckich i projakościowych w roku akademickim 2020/2021.

Wyniki oceny wniosków:

Wstępna lista stypendiów projakościowych

Lista przyznanych stypendiów doktoranckich

Ewentualne odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Doktoranckiej należy składać do Sekretariatu Spraw Naukowych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki do dnia 6 listopada 2020 r.