Aktualności

Konkurs o stypendia Fundacji ENERGA dla studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska oraz Fundacja ENERGA ogłaszają konkurs o stypendia dla studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, które zostaną przyznane w roku akademickim 2020/2021.

Celem programu stypendialnego jest propagowanie prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych przez studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w szczególności w ramach współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya i/lub z Laboratorium LINTE^2.

Fundatorem stypendiów dla studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest Fundacja ENERGA.

W roku akademickim 2020/2021 o stypendia mogą się ubiegać:

  • studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia – o dwa stypendia, każde w wysokości 1500 złotych miesięcznie,
  • studenci studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) – o jedno stypendium w wysokości 3500 złotych miesięcznie.

Stypendia będą wypłacane poprzez Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej, przez okres 9 miesięcy kalendarzowych roku akademickiego 2020/2021, poczynając od października 2020 r.

Harmonogram konkursu

  1. 05.10.2020, Rozpoczęcie konkursu, publikacja ogłoszenia o konkursie na stronie www
  2. 12.10.2020, godz. 9.00 Zakończenie przyjmowania wniosków
  3. do 14.10.2020, Zawiadomienie wyłonionych kandydatów o terminach indywidualnych rozmów z Komisją Konkursową
  4. 19-21.10.2020, Przeprowadzenie indywidualnych rozmów wyłonionych kandydatów z Komisją Konkursową
  5. do 26.10.2020, Ogłoszenie decyzji o przyznaniu stypendiów, zakończenie konkursu