Aktualności

Kick-off meeting projektu TEACHENER

W dniach 8-9 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt TEACHENER.

Przedstawiciele wszystkich siedmiu partnerów projektu przybyli do Torunia, aby poznać się wzajemnie i zaplanować realizację projektu.

Spotkanie było doskonałą okazją dla uczestników przedsięwzięcia do bezpośredniej wymiany pomysłów i omówienia strategii realizacji projektu.

Efektem prac w trakcie spotkania jest również uzgodnienie szeregu szczegółów związanych z zarządzaniem projektem, takich jak uszczegółowiony harmonogram realizacji projektu i zasady składania okresowych sprawozdań finansowych.

Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w spotkaniu udział wzięli: mgr inż. Alicja Stoltman, doktorantka studium doktoranckiego oraz dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału.

 

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+