Aktualności

Informacje dla doktorantów

Szanowni Państwo,

Poniżej zbór ważnych informacji dla doktorantów.

Senat PG uchwalił zmianę regulaminu studiów doktoranckich – tekst w języku polskim dostępny jest pod tym linkiem: US PG nr 292/2019/XXIV - zmiana regulaminu studiów doktoranckich . Wersja dwujęzyczna wprowadzonych zmian dostępna jest pod linkiem: Resolution of the Senate of GUT no. 292/2019/XXIV of 29 April 2019 on the changes to the Regulations for doctoral studies at Gdańsk University of Technology.

 

Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów W dn. 20 maja 2019 r. Rektor PG wprowadził zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

 

Bezpłatne szkolenia dla młodej kadry PG – projekt POWER 3.4 Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

 

Szkoły letnie na Politechnice Gdańskiej Zjawiska międzyfazowe, architektura modernizmu oraz algorytmy i struktury danych będą tematami szkół letnich organizowanych przez poszczególne wydziały Politechniki Gdańskiej.

 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Do 31 maja br. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców: doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie. Wnioski należy przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28 maja br.