Aktualności

Drugie spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Lipsk, 19-20 września 2017 r.

W dniach 19-20 września 2017 r. w UFZ Helmholtz-Centre for Environmental Research w Lipsku odbyło się drugie spotkanie uczestników projektu TEACHENER.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie. Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w spotkaniu udział wzięli: mgr Maciej Galik oraz dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału.

Spotkanie było poświęcone uszczegółowieniu programów nauczania w ramach modułów edukacyjnych opracowywanych w projekcie. W trakcie dyskusji omówiono zarówno zawartość merytoryczną programów kształcenia, jak i wstępny zarys metodologii prowadzenia zajęć.

Obszerne omówienie różnorodnych metod oraz technik prowadzenia zajęć ze studentami przygotował i żywiołowo zaprezentował mgr Maciej Galik z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Efektem spotkania w Lipsku jest plan pracy (w tym kolejnych spotkań w formie telekonferencji) uczestników projektu w trakcie najbliższych miesięcy, uszczegółowiony plan upowszechniania wyników projektu, a także wstępny harmonogram fazy testowej modułów edukacyjnych, przewidzianej do realizacji w roku akademickim 2018/2019.

Ustalono również dodatkowe robocze spotkanie uczestników projektu, które odbędzie się w marcu 2018 r. w Barcelonie. 

 

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+