Aktualności

Dr inż. Łukasz Sienkiewicz laureatem Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2016

W dniu 18 maja 2017 r. wręczono nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2016. Laureatem Nagrody GTN dla młodych naukowców został dr inż. Łukasz Sienkiewicz z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – pracownik Katedry Elektroenergetyki i Maszyn Elektrycznych i Laboratorium LINTE^2.  

Nagrodzona rozprawa doktorska laureata dotyczy wykorzystania zjawiska piezoelektryczności w przetwornikach elektromechanicznych przeznaczonych do innowacyjnych układów pomiarowych, używanych w ocenie stanu skóry człowieka.

Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki: elektrotechniki, mechaniki, mechatroniki, materiałoznawstwa, fizyki technicznej, metrologii, a także metod komputerowych. Opracowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w badaniach medycznych i kosmetologicznych.

Prace badawcze zostały zrealizowane w ramach współpracy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej z francuską uczelnią Institut National Polytechnique w Tuluzie (INPT), a także w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz projektu Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD), realizowanego przez Politechnikę Gdańską.

Opiekę naukową nad pracą doktorską dr. Sienkiewicza sprawowali promotorzy: dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG oraz dr. hab. inż. Jean-François Rouchon, prof. INPT, a także promotorzy pomocniczy: dr inż. Grzegorz Kostro, adiunkt PG i dr inż. François Pigache, adiunkt INPT. 

Obrona rozprawy dobyła się na Wydziale Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w dniu 7 czerwca 2016 r. Na wniosek recenzentów Rada Wydziału wyróżniła rozprawę doktorską. 

Laureatowi i Jego promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.