Aktualności

Doktorat wdrożeniowy na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki uzyskał środki finansowe w wysokości ponad 170 tys. złotych na sfinansowanie stypendium doktoranckiego i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach II edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Doktorat wdrożeniowy.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie badań w ramach pracy doktorskiej mgr inż. Filipa Ratkowskiego pt. Badanie wpływu parametrów gruntu na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych. Badania będą zrealizowane w latach 2018-2022 pod opieką naukową dr. hab. inż. Stanisława Czappa, prof. PG z Katedry Elektroenergetyki.

W ramach pracy doktorskiej doktorant planuje przeprowadzenie szerokich badań laboratoryjnych ziemi rodzimej, betonitu, bentonitu kablowego, a także płuczek kopalnianych oraz określenie wpływu ich parametrów (gęstość, ziarnistość, wilgotność, temperatura) na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych. Planowane badania będą wykonywane przy użyciu infrastruktury badawczej należącej do Wydziału, w tym przy użyciu infrastruktury Laboratorium LINTE^2.

W celu realizacji badań zaplanowane jest również uzupełnienie zaplecza badawczego Wydziału o specjalistyczną aparaturę pomiarową, w tym urządzenie do nagrzewania próbek gruntu oraz oprogramowanie do modelowania obciążalności długotrwałej kabli dla różnych warunków otoczenia.

Partnerem realizacji pracy doktorskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki jest pracodawca doktoranta – Centrum Badawczo-Rozwojowe ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie koło Olsztyna.