Aktualności

Doktorantka z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na stażu w koreańskim centrum badań nad sztuczną inteligencją

W dniach od 18 maja do 16 czerwca 2019 roku mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk, doktorantka na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, przebywała na stażu naukowym na koreańskiej uczelni Ulsan National Institute of Science and Technology, w centrum badań nad sztuczną inteligencją Explainable Artificial Intelligence Center (XAIC).

Pobyt polskiej doktorantki w Korei Południowej został dofinansowany z programu PROM, mającego na celu wspieranie międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej. Doktorantka prowadzi badania z zakresu sztucznych sieci neuronowych i technik głębokiego uczenia maszynowego (Deep Machine Learning), które w szczególności dotyczą metod regularyzacji oraz interpretowalności decyzji podejmowanych przez sieci neuronowe.

Badania prowadzone przez mgr inż. Agnieszkę Mikołajczyk pokrywają się z badaniami, którymi zajmuje się zespół badawczy profesora Jaesik Choi – dyrektora centrum XAIC. Doktorantka ma nadzieję, że zrealizowany przez nią staż stanie się początkiem owocnej współpracy pomiędzy koreańskim zespołem badawczym, a zespołem naukowym z Katedry Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod kierunkiem dr. inż. Michała Grochowskiego.