Aktualności

Doktorant z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Europejskim Szczycie Biznesu i Edukacji

Mgr inż. Paweł Wiśniewski, doktorant I roku studium doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, w dniu 23 listopada 2017 r. uczestniczył w Pierwszym Europejskim Szczycie Biznesu i Edukacji zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską.

W trakcie obrad Szczytu dyskutowano między innymi o tym, w jaki sposób należy wzmocnić współpracę sektorów edukacji i przedsiębiorstw w ramach praktyk, szkoleń i stażów – w celu poprawy sytuacji młodych ludzi na europejskim rynku pracy.

Wizyta w Brukseli, oprócz poznania unijnych instytucji, umożliwiła doktorantowi wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów z uczestnikami Szczytu z innych krajów członkowskich.

Wyjazd mgr. inż. Pawła Wiśniewskiego był elementem nagrody w konkursie Seeds for the Future 2017, zorganizowanym przez firmę Huawei. Nagrodę przyznano doktorantowi za pracę Cybersecurity aspects of the modern electrical distribution grid.

Mgr inż. Paweł Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, gdzie ukończył studia na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Sieci i Automatyka Elektroenergetyczna. Zainteresowania naukowe doktoranta związane są z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową i wykorzystaniem standardu IEC 61850 w systemach cyfrowej automatyki stacyjnej.

Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Dariusz Karkosiński z Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu.