Aktualności

Doktoranci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki finalistami Konkursu o Nagrodę Prezesa Enea SA

Doktoranci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – mgr inż. Alicja Stoltmann i mgr inż. Adrian Miller – zdobyli nagrodę w II edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Enea SA pt. Modelowanie rynku energii, organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pod patronatem Ministerstwa Energii.

Zespół, startujący w Konkursie jako drużyna PG_ANALYTICS, zajął trzecie miejsce otrzymując nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych. Wręczenie nagród miało miejsce w dniu 27 kwietnia 2017 r. w trakcie uroczystego finału Konkursu w Poznaniu.

W rywalizacji wzięło udział 30 drużyn. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie jednego z dziesięciu postawionych problemów z zakresu analityki rynku energii. Cztery najlepsze drużyny zostały zaproszone do finału, gdzie przedstawiły swoje prace przed Kapitułą Konkursu, złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Energii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz zarządów spółek Enea i Enea Trading. 

Celem Konkursu o Nagrodę Prezesa Enea SA jest popularyzacja wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynku energii w Polsce oraz zapoznanie studentów i doktorantów studiujących na kierunkach ekonomicznych, ekonometrycznych oraz związanych z energetyką ze specyfiką pracy analityków branży energetycznej.

Laureaci Konkursu są słuchaczami Studium Doktorskiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki i realizują swoje prace doktorskie w Katedrze Elektroenergetyki pod opieką dr hab. inż. Pawła Bućko, prof. nadzw. PG.

Szczegółowe informacje o Konkursie i przyznanych nagrodach są dostępne na stronie organizatora