Aktualności

Doktoranci i nauczyciele akademiccy Politechniki Gdańskiej testują moduły dydaktyczne projektu TEACHENER

W dniach od 22 listopada do 19 grudnia 2018 roku, w ramach trzeciej fazy projektu TEACHENER na Politechnice Gdańskiej przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Technology Assessment (moduł TM5) oraz Smart metering - social risk perception and risk governance (moduł TM6).

W zajęciach, które zostały zrealizowane w ramach programu soft-skills Politechniki Gdańskiej uczestniczyło łącznie 21 doktorantów i doktorantek z 6 wydziałów uczelni. Zajęcia przeprowadzili: dr inż. Alicja Stoltmann oraz dr inż. Tomasz Ciszewski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Przebieg i wyniki zajęć mają pomóc zespołowi projektowemu w przetestowaniu oraz udoskonaleniu materiałów dydaktycznych, opracowanych w ramach projektu TEACHENER. W trakcie zajęć przeprowadzane zostały obszerne badania ankietowe wśród uczestniczących doktorantów i doktorantek, na podstawie których sporządzone zostaną szczegółowe wytyczne do opracowania finalnych wersji pakietu edukacyjnego do wspomagania zajęć dydaktycznych z obu przedmiotów.

Kolejnym etapem testowania pakietu edukacyjnego będą zajęcia w ramach Szkół Zimowych projektu TEACHENER, które odbędą się w lutym 2019 roku w Universitat Politècnica de Catalunya w Vilanova i la Geltrú koło Barcelony w Hiszpanii oraz w Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ w Lipsku w Niemczech. W szkołach zimowych weźmie udział trzynaścioro doktorantek i doktorantów z Politechniki Gdańskiej.

Galeria zdjęć