Aktualności

Diamentowe sieci neuronowe z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch, absolwent studiów II stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, został tegorocznym laureatem konkursu Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwent otrzymał grant w wysokości blisko 220 tys. zł przeznaczony na realizację projektu badawczego Opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych do analizy obrazów 2d dla celów wspomagania decyzji.

W ramach projektu prowadzone będą badania nad rozwojem zaawansowanych metod rozpoznawania obrazów przy wykorzystaniu głębokich sieci neuronowych – wielowarstwowych sieci neuronowych z milionami parametrów.

Głębokie sieci neuronowe pozwalają na osiąganie bardzo dużych dokładności rozpoznawania obrazów i dzięki temu są wykorzystywane między innymi do zautomatyzowanej diagnostyki, w tym diagnostyki chorób takich jak nowotwory skóry, czy choroba Alzheimera.

Prowadzone prace będą miały na celu opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych, zapewniających duże dokładności klasyfikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby parametrów. Planowane jest stworzenie algorytmów hybrydowych, zbudowanych z sieci głębokich oraz innych algorytmów uczenia maszynowego. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie opracowanie nowych sposobów doboru parametrów głębokich sieci neuronowych oraz nowych algorytmów działających przy deficycie danych.

Badaniem metod i rozwojem algorytmów wykorzystujących głębokie sieci neuronowe zajmują się czołowe firmy z branży IT, takie jak: Google, Facebook, Apple, Microsoft, Intel i inne. Dzięki uzyskanemu grantowi również na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki będą prowadzone badania nad rozwojem najnowocześniejszych metod uczenia maszynowego.

Mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch ukończył studia na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Systemy sterowania i wspomagania decyzji. Opiekunem jego pracy dyplomowej oraz opiekunem naukowym badań, które laureat będzie realizował w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki jest dr inż. Michał Grochowski.