Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki to:

 • Szansa na dobrze płatną pracę w kraju i za granicą
 • Okazja na pasjonujące studia
 • Rzetelne źródło wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna
 • Ponadstuletnia tradycja akademicka

Nasi absolwenci pracują:

 • W największych spółkach handlujących energią
 • W biurach projektowych i konstrukcyjnych 
 • W strategicznych projektach branży energetycznej
 • W zarządach i radach nadzorczych firm technicznych
 • W kluczowych inwestycjach w kraju i za granicą

Wykładamy nowoczesne przedmioty:

 • Pojazdy elektryczne
 • Programowanie manipulatorów i robotów
 • Budynek inteligentny
 • Komputerowe wspomaganie decyzji
 • Energetyka jądrowa i odnawialna
 • Systemy alarmowe
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji
 • Sieci inteligentne
 • Audyting energetyczny

Uczymy dla praktyki i przemysłu:

 • Laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt
 • Praktyki i staże w zakładach przemysłowych
 • Bliska współpraca z pracodawcami
 • Projekty grupowe i zespołowe
 • Prace dyplomowe zlecane przez firmy

Oferujemy wszechstronny rozwój:

 • Rozwijanie pasji w studenckich kołach naukowych
 • Współdecydowanie o uczelni w ramach Samorządu Studentów
 • Współpraca z organizacjami branżowymi
 • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • Studium Doktoranckie dla najlepszych

Wspieramy naszych studentów:

 • Stypendia socjalne, specjalne i dla najlepszych studentów
 • Konkursy i nagrody fundowane przez przemysł
 • Darmowe licencje na oprogramowanie
 • Dobrze wyposażone laboratoria i nowoczesne sale wykładowe
 • Życzliwa społeczność akademicka i dobra atmosfera studiowania