CRWT | Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie prototypu dwuwirnikowej,  bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej z trójfazowym, bezrdzeniowym generatorem tarczowym z magnesami trwałymi o wirującym tworniku i magneśnicy o mocy do 3 kW. 

W badaniach eksperymentalnych wykonanych w ramach projektu zostanie wykorzystana infrastruktura badawcza Laboratorium LINTE^2.

 

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Blecharz

Umowa
Opis
Zadania
Do pobrania

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Numer umowy dotacji: WFOŚ/D/2101/14/2108

Numer projektu: RX-15/4/2017

Budżet projektu zgodnie z umową dotacji: 239 900,00 zł

Więcej informacji na temat projektu

Wydział Elektrotechniki i Automatyki zbuduje prototyp nowej elektrowni wiatrowej

W dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę na realizację przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki projektu badawczo-rozwojowego Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku.

W ramach projektu, którym pokieruje dr inż. Krzysztof Blecharz z Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, przewidziano modelowanie, budowę oraz badania laboratoryjne prototypu innowacyjnej dwuwirnikowej elektrowni wiatrowej małej mocy wraz ze współpracującym generatorem elektrycznym.

Projekt obejmuje opracowanie nowej konstrukcji elektrowni wiatrowej z turbiną o dwóch przeciwbieżnie obracających się wirnikach umieszczonych po obu stronach masztu elektrowni. Wirniki turbiny będą połączone bezprzekładniowo z wirującymi magneśnicą i twornikiem specjalnie zaprojektowanego trójfazowego generatora tarczowego z magnesami trwałymi.

Zasadniczą częścią projektu będzie modelowanie działania niekonwencjonalnej turbiny wiatrowej, nad czym pracuje doktorant mgr inż. Michał Pacholczyk pod opieką naukową dr. hab. inż. Dariusza Karkosińskiego, prof. PG z Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu. Drugim ważnym zadaniem będzie zaprojektowanie współpracującego z turbiną nowego typu generatora elektrycznego.

Realizacja projektu potrwa łącznie 18 miesięcy, a jego finalnym rezultatem będzie wykonanie i przebadanie prototypu opracowanej elektrowni wiatrowej. Badania eksperymentalne obejmą testy nowej turbiny w należącym do Wydziału tunelu aerodynamicznym oraz badania generatora na hamowni maszyn elektrycznych w Laboratorium LINTE^2.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe (edycja 2017), a przyznane przez WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowanie projektu wynosi 239 900,00 zł.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.